ANADOLU LİSESİ

EĞİTİM | ANASAYFA EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZSTEM-MAKER-KODLAMAYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAIN MODIFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA

ULUDAĞ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

Uludağ Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilerin sosyal becerilerinin arttırılması, entelektüel bireyler yetiştirilmesi önceliklidir. Üst düzey İngilizce eğitimi ve yoğun modern dil programları kullanma becerileri ile dünya vatandaşı olmaları hedeflenir.

Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında aktif deneyler gerçekleştiren Uludağ Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri yaparak, yaşayarak öğrenme modelini benimsemiş olurlar. Bilimsel araştırmalar ve projelerle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürütürler.

Spor ve sanatsal becerileri bu alanda çalışan uzman eğitimciler ve antrenörler tarafından tespit edilir. Her öğrenciye, yetenekleri doğrultusunda atölye çalışmaları yaptırılır. Öğrencilerin bu atölye çalışmalarında özgüvenlerini tazeleyip, ekip ruhu taşımayı ve farkındalık yaratmayı içselleştirirler.

4 yıl boyunca ciddi bir YKS hazırlık sürecinden geçerler. 9’uncu ve 10’uncu sınıflarda “Temel Yeterlilik Konuları” sağlam dinamikler üzerine oturtularak hedefe yönelik bir çalışma izlenir.

11’inci sınıf öğrencileri mevcut müfredatlarının yanı sıra TYT derslerini de alırlar. Etüt çalışmaları ve periyodik deneme sınavları ile desteklenen öğrenciler 12. sınıfa hazırbulunuşlukları tam olarak başlarlar. Üniversite Giriş Sınavları sürecinde ise VIP sınıflarda eğitim gören öğrenciler butik okul mantığıyla dönem boyunca yoğun bir ilgiyle izlenirler.

Öğrencilerin tespit edilmiş eksiklikleri ek çalışma ve etüt saatleri ile tamamlanır. İlerleyen süreçte yakın izleme etütlerinde her konu ve ünite üzerine uzmanlaşma evresine ulaşıncaya kadar soru çözme etkinlikleri uygulanır. Yapılan tüm deneme sınavlarıyla ulaşılması beklenen hedefler ve öğrencinin akademik gelişimi analiz edilerek velilerimize raporlanır.

ULUDAĞ KOLEJİ KOÇLUK SİSTEMİ

Koçluk, kişinin bulunduğu yer ile gitmek istediği yer arasındaki mesafeyi kapatmasını sağlayan, “koç ile danışan” arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişme sürecidir.

Koçluk sistemi ile öğrencinin ne yapması gerektiğini söylemek yerine, ne yapmak istediğini ona keşfettirerek içindeki cevheri kendisinin ortaya çıkarmasına destek vermek önceliklidir.

Uludağ Koleji olarak önceliğimiz, yarının inşasını en temelden iyileştirmek ve inşayı sağlam kurmak olduğu için eğitimde çocuklarımızı geliştiren farklı uygulamaları da takip etmekteyiz. Ülkemizdeki genel beklenti “öğrencilerin sınava yönelik odaklanması” olduğu için öğrencilerin çoğu ilgi, yetenek ve becerilerinin dolayısıyla potansiyellerinin farkında olamamaktadır. Bu nedenle, Uludağ Kolejinde uygulanan “Koçluk Sistemi” öğrencinin kendini tanıması, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesi, öğrenme becerileri kazanması, güçlü yönlerini fark etmesi, sorumluluk alması, bu duyguları geliştirmesi ve kendisini keşfetmesi hedeflenmektedir.

Koçluk Sistemimizde:

·       Öğretmenlerimiz 8-10 arası öğrenciye koçluk yaparlar.

·       Öğrencilerimizin tüm akademik ve davranışsal süreçlerini kontrol edilerek velilerimiz, öğrencimiz ve okul arasında köprü oluşturulur.

·       Koçluk görüşmelerimiz için ders programlarında ayrılmış özel saatler bulunur. Bu görüşmeler teneffüs aralarında ya da ayaküstü yapılmaz.

·       Öğrencinin girdiği tüm deneme- tarama sınavlarının analizleri yapılarak çalışma programları oluşturulur.

·       Gerekli görüldüğü takdirde koç öğretmenler ayrıca ödevlendirmeler yapar.

·       Belirlenen takvime göre velilerimizle öğrencinin akademik süreçleriyle ilgili toplantılar yapılır.

·       Çalışma yöntemleri belirlenerek bunların gelişimsel sürece katkı yapıp yapmadığı incelenir ve öğrenciye en uygun çalışma düzeni yine öğrenciyle birlikte bulunur.

·       Öğrenciler için çalışma takvimleri oluşturularak seviyelerindeki gelişimler kontrol edilir.

ÇİFT DİPLOMA

Çift diploma programı okulumuz Anadolu ve Fen lisesi öğrencilerine hem Türkiye hem de ABD’de bir liseden diploma alma imkanı sağlayan bir programdır. Bu programa dahil olan öğrencilerimiz tüm dünyada geçerli ABD lise diplomasına sahip olmakla birlikte birçok avantaj de elde etmektedir. Derslerimiz koordinatör öğretmenlerimiz ve American International Prep School rehberliğinde 9-10 ve 11. Sınıflarda yenilikçi öğrenim yönetim platformumuz aracılığıyla günümüzün hızlı tempolu ve çevrimiçi bağlantılı yöntemlerle ve okul içerisindeki yüz yüze atölye çalışmaları ile desteklenir. Mezuniyet ile birlikte öğrenciler, ABD’de istedikleri bir üniversiteye sınavsız geçiş imkanı kazanırken, Avrupa’daki üniversitelere ise koşullu erken kabul ve bir çok öncelik hakkına sahip olurlar.
PROGRAMIN YARARLARI
• Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ülkelerindeki Üniversitelere AIPS Lise Diploması ile başvurulabilir ve Amerikada’ki tüm üniversitelere sınavsız geçiş hakkı sağlar.
• Üniversitelerin kabul sınavlarına hazırlık yapmayı sağlar.
• İngilizce dili çalışmalarını akademik olarak yapmayı sağlar.
• Diploma programını tamamlamayan öğrenciler dahi transkript sahibi olabilir (Alınan derslerin belgelenmesi sağlanır)
• Global vizyon kazandırır.
• İngilizce dili kullanımının artışı sağlanır.
• İNGİLİZCE DİL YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU MU?
• Programa katılmak için dil yeterliliği belgesi zorunlu değildir fakat derslerin takibi ve anlaşılabilirliği adına minimum B1 seviyesinde İngilizce bilgisi gerekmektedir.
• 10 VE 11. SINIFTA BU PROGRAMA KATILIM SAĞLANABİLİR Mİ? • Öğrenciler 9. sınıf derslerini tamamlama şartıyla programa katılım sağlayabilirler.

YENİ NESİL DERSLER

Uludağ Gelişim Akademisinin en önemli projesi; Türkiye’de bir ilk ve tek olan Yeni Nesil Dersler’dir.  Yeni Nesil Dersleri, Türkiye’de ilk defa eğitim öğretim müfredatına alan okul «Uludağ Koleji»dir. Yeni Nesil Dersler; akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulumuz öncülüğünde programlanmakta, prensip olarak da Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner’ın «21.YY Becerileri» olarak nitelendirdiği becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

·       “Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi” dersleri

Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi dersinde çocuklarımızın duygularının belirlenmesi, bu duyguları kontrol ve ifade edebilmeleri konusunda desteklenmeleri, duygularını çevrelerine aktarabilme becerisi kazanmaları amaçlamaktadır.

·       “Görsel Okuma”  dersleri

         Görsel Okuma dersinde yaşamın her yerinde karşımıza çıkan şekilleri, sembolleri, resimleri, işaretleri ve emojileri okuma ve yorumlama konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

·       “Sosyal Duygusal Beceri”  dersleri

Sosyal duygusal beceriler, akademik becerilerin gölgesinde kalan ancak bireyin mutlu olabilmesi ve beraberinde sağlıklı toplumların oluşabilmesi için önem taşıyan becerilerdir

·       “İletişim ve Beden Dili” dersleri

Öğrencilerin yakın ve uzak çevresiyle etkileşimi sırasında dikkat etmesi gereken durumlar üzerinde durulmaktadır.

·       “Zaman Yönetimi” dersleri

Zaman Yönetimi dersi, üreticiliği ve verimliliği arttırmak amacıyla programlanmış belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli kullanmanın yöntemleriyle çocuğu buluşturmaktadır.

·       “Yaşam Becerileri ve Görgü Kuralları” dersleri

Çocukların gerçek yaşamda karşılaştıkları engeller ve problemlerle etkin bir şekilde baş edebilecek bireyler olmalarını amaçlanmaktadır.

·       “Matematiksel Düşünme” dersleri

Matematiksel Düşünme en basit işlemlerden en karmaşık problemlere kadar matematikten faydalandığımıza yönelik farkındalık oluşturmayı, çocuklarımızın matematiksel düşünme gücünü geliştirmeyi amaçlar.

·        “Problem Çözme ve Analitik Düşünme”  dersleri

Problem Çözme ve Analitik Düşünme dersinde öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problemleri tanımalarına, problemin nedenini ve kaynağını bulmalarına ve problemin çözümüne yönelik akılcı çözümler üretebilmelerine destek olmaya çalışılmaktadır.

·       “Çocuklar İçin Felsefe” dersleri

Öğrencinin duygusal farkındalık ve düşünme becerilerini geliştirmesi, akıl yürütme, hayal gücünü geliştirme, adalet, bilgi, eşitlik, hakikat gibi kavramları araştırması, merak etmesi ve keşfetmesi amaçlanmaktadır.

 

·       “Okuma Becerileri”  dersleri

Okuma Becerileri dersinde Öğrencilerin okumaya ilgisini ve okuma hızını arttırmak, okuduğunu anlayan, kavrayan, metnin içeriğine ilişkin değerlendirme, karşılaştırma, yorumlama, yeniden üretme yapabilen; metinden hareketle dünyayı, doğayı ve insanı tanıyan ve anlamlandıran öğrencilerin yetişmesini desteklemek amaçlanmaktadır.

·       “Yazma Becerileri” dersleri

Yazma Becerileri dersinde amaç öğrencinin duygularını, düşüncelerini, görgülerini kusursuz bir biçimde, yazarak dile getirebilmesini desteklemek, böylece gelenekselleşmiş eğitim anlayışında, arka planda kalan “yazma” edimini geliştirmek, dil kullanımına yönelik yeterliliğini artırarak yetkin bir yazan profili oluşturmaktır.

·       “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri” dersleri

Öğrencilerimiz sınav kaygısıyla nasıl baş edebilecekleri üzerine çalışma ve uygulamaların yapıldığı derstir.

·       “Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri” dersleri

Lider kime denir ve lider hangi özellikleri taşır soruları üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere “liderlik” vasfının doğuştan gelen bir özellik olmadığı, geliştirilebilecek bir beceri olduğu anlatılarak bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılır.

·       “Etkili Sunum Becerileri ve Takım Çalışması” dersleri

 Düşüncelerin değerli olması kadar değerli olan diğer konunun düşüncelerimizi doğru ve etkili şekilde karşı tarafa aktarabilmek olduğuna ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

·       “Bilim Kuruluyla Adım Adım Üniversiteye” seminerleri

Bu seminerler, Bilim Kurulu üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilim Kurulu Üyeleri kendi akademik bilgi ve alanlarına yönelik, öğrencilerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak belirlenen konularda seminer verirler.

Biz bilimin ışığında, sanatla, sporla her gün yeni şeyler keşfederek ve eğlenerek öğrenmeye devam edeceğiz.

Biliyoruz ki BİZ GELECEĞİZ, GELECEK ULUDAĞ KOLEJİNİN!

✔ULUDAĞ KOLEJİ BİLİM KURULU

•Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN (Bilim Kurulu Başkanı)

•Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Rıza SAM (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Zübeyde Sinem GENÇ (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Şenay ŞAHİN (Bilim Kurulu Üyesi)

•Doç.Dr. İbrahim ÖZTAHTALI (Bilim Kurulu Üyesi)

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (Bilim Kurulu Üyesi)


✔ULUDAĞ GELİŞİM AKADEMİSİ

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (UGA Başkanı)

•Dr. Nuray KOÇ (UGA Üyesi)

•Uzman Klinik Psikolog Zeliha YÜKSEL (UGA Üyesi)

•Dr. Rahime Çetin (UGA Üyesi)

•Serkan Özkan (UGA Üyesi)

FOTO GALERİ

Paylaş :