YENİ NESİL DERSLER

EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZ TSESTEM-MAKER ATÖLYESİYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAİN MODİFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

TÜRKİYE'DE BİR İLK YENİ NESİL DERSLER

1. Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri : Problem Çözme dersinde amaç ilkokuldan itibaren öğrencilerin bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişimlere hızlı ayak uydurmalarını sağlamak ve öğrenmeyi öğretmektir. Uludağ Koleji öğrencileri gerçek hayat problemleriyle karşılaştıklarında problem çözme tekniklerinden faydalanır. Zihnin en yüksek bilişsel fonksiyonlarını kullanır.

2. Yaratıcı Yazarlık: Yaratıcı Yazarlık dersinde amaç öğrencilerin duygu, düşünce ve hayallerini etkin bir biçimde ifade etmelerini sağlamaktır. Yeni buluşlarla özgün bir üslup oluşturmak ve yazılı anlatımda fark yaratmak ve farklı olanı bulmak işimiz. Öğrencimiz dili yaratıcı kullanmayı öğrenir. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanır. Öğrencilerin hayal gücü gelişir.

3. İletişim ve Beden Dili: İletişim ve Beden Dili dersinde amaç öğrencilerin düşündüklerini, hissettiklerini karşı tarafa en doğru ve en etkili biçimde aktarabilmelerini sağlamaktır. Öğrenci çevresiyle sağlıklı iletişim kurmayı öğrenir. Beden dilini etkili bir biçimde kullanır. Dinleme kurallarını öğrenir.

4. Zaman Yönetimi: Zaman Yönetimi dersinde amaç öğrencilerin zamanı verimli bir şekilde kullanabilmeyi öğrenmesini sağlamak ve öğrencilere özyönetim becerisi kazandırmaktır. Zamanı ürüne dönüştürmenin özgün formüllerini üreten üreten öğrencilerimiz, En kıymetli sermayelerinin zaman olduğunun bilincine ulaşır. Öğrenci zamanın anlamını ve planlama kavramını öğrenir. Zaman tuzaklarını yönetme becerisi kazanır. Ajanda kullanmayı öğrenir. İşlerini aciliyet ve önem sırasına göre sıralar.

5. Okuma Becerileri: Süper Okuma Sistemi (SOS Plus) Okuma Becerileri dersinde amaç, öğrencilerin okuma hızını en az iki üç attırarak verimli okuma yapmalarını, dikkat sürelerini arttırmalarını, sınavlarda soruları hızlı ve doğru çözmelerini sağlamaktır. Öğrenci hızlı okumayı öğrenir. Okuduklarını daha iyi anlar. Okumayla ilgili kötü alışkanlıklarını terk eder. Dikkat süresini arttırır. Okuma zevkiyle birlikte bilinçli bir okuyucu profili oluşturur, neyi nasıl okuyacağını öğrenir.

6. Nezaket ve Görgü Kuralları: Nezaket ve Görgü Kuralları dersinde amaç, öğrencilerin başkalarına karşı saygılı, anlayışlı, düşünceli davranmalarını ve toplum içinde uyulması gereken incelik kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamaktır. Empati ve pozitif düşünmeyle birlikte önemli protokol kuralları uygulamayı öğrenir.

7. Konuşma Becerisi : Ana dili becerileri arasında konuşma, hem akademik hem sosyal hayatın başarılı olmasında ciddi bir etkendir. “İyi bir konuşmacı, iyi bir Türkçeci olmak” temel amaçlarımızdan. Doğru ses, cümle kurma, konuşmayı beden dili ve iletişim becerileriyle güçlendirme, tonlama ve vurgulama, artikülasyon…

8. Analitik Düşünce ve Felsefe: Bilim ve aklın ışığında analitik düşünme tekniklerini kullanarak zorlukları aşmayı, insan ilişkilerini evrensel ana fikirlerin kılavuzluğunda kurmayı amaçlıyoruz. Çocuklar için felsefe, evreni algılama ve anlamanın da temeli.

9. Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri: Geleceği şekillendirmek ancak etkili liderlik ve yönetim becerilerine sahip bireylerin işi olacak. Sistem kurmayı ve bu sistemin etkin biçimde yönetiminin temel yöntemlerinin ele alındığı derste hedef geleceğin liderlerinin alt yapısını oluşturmak. Özce kendini, sonra çevresini sevk ve idare edebilen bireyler yetiştirmek önceliğimiz.

FOTO GALERİ

Paylaş :