REHBERLİK

EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZ TSESTEM-MAKER ATÖLYESİYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAİN MODİFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

ULUDAĞ KOLEJİ'NDE REHBERLİK

ULUDAĞ KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Uludağ Koleji Rehberlik Birimi; okul, veli, öğrenci arasındaki işbirliğine dayalı gelişimsel, önleyici ve çözüm odaklı bir rehberlik anlayışını benimsemektedir. Uludağ Koleji Uzm. Klinik Psikoloğumuz koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren rehberlik birimi çalışmalarımızda; Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişim süreçleri takip edilir ve destekleyici çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Sevgi, saygı, güven, aidiyet duygusu, sorumluluk, işbirliği, gönüllülük ve gizlilik ilkeleri benimsenmektedir.
Hedeflerimiz

• Tüm öğrencilerimizi koşulsuz ve önyargısız kabul etmek
• Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hedeflerinin önündeki engelleri kaldırmak
• Her öğrencinin, yaş gelişim dönemine özgü karşılaşabileceği güçlükleri çözebilmesine yardımcı olmak
• Öğrencilerimizin akademik hayatlarını yakından takip etmek ve başarı için çalışma alışkanlıkları kazandırmak
• Öğrencilerimizin güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerinin farkında olmalarına yardımcı olmak
• Öğrencilerimizin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda onları yönlendirmek
Uygulanan Test ve Envanterler

• Gelişim Testleri
• Dikkat Testleri
• Mesleki Yönelim Testleri
• İlgi ve Yetenek Testleri
• Rehberlik İhtiyaç Testleri
• Öğrenci ve Veli Tanıma Envanteri
• Sınav Kaygısı Envanteri
• Akademik Başarı ve Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Envanteri
Öğrencilere Yönelik Yapılan Seminerler

• Sınav Kaygısı
• Teknoloji Kullanımı
• Akran Zorbalığı
• Meslek Tanıtımları
• Alan Tanıtımları
• Okula Uyum ve Adaptasyon
• Stres Yönetimi
• Verimli Ders Çalışma Teknikleri
• Motivasyon
• Etkili İletişim
• Problem Çözme Becerileri
Velilere Yönelik Yapılan Seminerler

• Etkili Aile İçi İletişim
• Gelişim Dönemi Özellikleri
• Çocukluk Dönemi Yaşanan Problemler
• Ergenlik Döneminde Yaşanan Problemler
• Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak
• Sınav Sistemi Tanıtımı
• Okula Uyum Sürecinde Ailenin Rolü
• Başarıya Giden Yolda Ailenin Rolü

FOTO GALERİ

Paylaş :