İLKOKUL

EĞİTİM | ANASAYFA EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZSTEM-MAKER-KODLAMAYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAIN MODIFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA

YAŞAM BOYU ÖĞRENME MODELİ

Uludağ Koleji İlkokulu olarak hedefimiz toplumsal ve kişisel sorumluluk bilinci olan, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, sorumluluk ve sağduyuya sahip, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, araştıran, merak eden, üreten ve geliştiren özgüvenli bireyler ve dünya vatandaşları yetiştirmektir.

Güçlü öğretmen kadromuz ile öğrencilerimizi hayata hazırlamak, bireysel gelişimlerini destekleyip öğrenme becerilerini artırmak amacıyla çalışmalar yapmaktayız.

Uludağ Koleji olarak; Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hayata hazır dünya vatandaşları yetiştiren eğitim anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.

YENİ NESİL DERSLER

Uludağ Gelişim Akademisinin en önemli projesi; Türkiye’de bir ilk ve tek olan Yeni Nesil Dersler’dir.  Yeni Nesil Dersleri, Türkiye’de ilk defa eğitim öğretim müfredatına alan okul «Uludağ Koleji»dir. Yeni Nesil Dersler; akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulumuz öncülüğünde programlanmakta, prensip olarak da Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner’ın «21.YY Becerileri» olarak nitelendirdiği becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

·       “Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi” dersleri

Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi dersinde çocuklarımızın duygularının belirlenmesi, bu duyguları kontrol ve ifade edebilmeleri konusunda desteklenmeleri, duygularını çevrelerine aktarabilme becerisi kazanmaları amaçlamaktadır.

·       “Görsel Okuma”  dersleri

         Görsel Okuma dersinde yaşamın her yerinde karşımıza çıkan şekilleri, sembolleri, resimleri, işaretleri ve emojileri okuma ve yorumlama konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

·       “Sosyal Duygusal Beceri”  dersleri

Sosyal duygusal beceriler, akademik becerilerin gölgesinde kalan ancak bireyin mutlu olabilmesi ve beraberinde sağlıklı toplumların oluşabilmesi için önem taşıyan becerilerdir

·       “İletişim ve Beden Dili” dersleri

Öğrencilerin yakın ve uzak çevresiyle etkileşimi sırasında dikkat etmesi gereken durumlar üzerinde durulmaktadır.

·       “Zaman Yönetimi” dersleri

Zaman Yönetimi dersi, üreticiliği ve verimliliği arttırmak amacıyla programlanmış belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli kullanmanın yöntemleriyle çocuğu buluşturmaktadır.

·       “Yaşam Becerileri ve Görgü Kuralları” dersleri

Çocukların gerçek yaşamda karşılaştıkları engeller ve problemlerle etkin bir şekilde baş edebilecek bireyler olmalarını amaçlanmaktadır.

·       “Matematiksel Düşünme” dersleri

Matematiksel Düşünme en basit işlemlerden en karmaşık problemlere kadar matematikten faydalandığımıza yönelik farkındalık oluşturmayı, çocuklarımızın matematiksel düşünme gücünü geliştirmeyi amaçlar.

·        “Problem Çözme ve Analitik Düşünme”  dersleri

Problem Çözme ve Analitik Düşünme dersinde öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problemleri tanımalarına, problemin nedenini ve kaynağını bulmalarına ve problemin çözümüne yönelik akılcı çözümler üretebilmelerine destek olmaya çalışılmaktadır.

·       “Çocuklar İçin Felsefe” dersleri

Öğrencinin duygusal farkındalık ve düşünme becerilerini geliştirmesi, akıl yürütme, hayal gücünü geliştirme, adalet, bilgi, eşitlik, hakikat gibi kavramları araştırması, merak etmesi ve keşfetmesi amaçlanmaktadır.

 

·       “Okuma Becerileri”  dersleri

Okuma Becerileri dersinde Öğrencilerin okumaya ilgisini ve okuma hızını arttırmak, okuduğunu anlayan, kavrayan, metnin içeriğine ilişkin değerlendirme, karşılaştırma, yorumlama, yeniden üretme yapabilen; metinden hareketle dünyayı, doğayı ve insanı tanıyan ve anlamlandıran öğrencilerin yetişmesini desteklemek amaçlanmaktadır.

·       “Yazma Becerileri” dersleri

Yazma Becerileri dersinde amaç öğrencinin duygularını, düşüncelerini, görgülerini kusursuz bir biçimde, yazarak dile getirebilmesini desteklemek, böylece gelenekselleşmiş eğitim anlayışında, arka planda kalan “yazma” edimini geliştirmek, dil kullanımına yönelik yeterliliğini artırarak yetkin bir yazan profili oluşturmaktır.

·       “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri” dersleri

Öğrencilerimiz sınav kaygısıyla nasıl baş edebilecekleri üzerine çalışma ve uygulamaların yapıldığı derstir.

·       “Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri” dersleri

Lider kime denir ve lider hangi özellikleri taşır soruları üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere “liderlik” vasfının doğuştan gelen bir özellik olmadığı, geliştirilebilecek bir beceri olduğu anlatılarak bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılır.

·       “Etkili Sunum Becerileri ve Takım Çalışması” dersleri

 Düşüncelerin değerli olması kadar değerli olan diğer konunun düşüncelerimizi doğru ve etkili şekilde karşı tarafa aktarabilmek olduğuna ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

·       “Bilim Kuruluyla Adım Adım Üniversiteye” seminerleri

Bu seminerler, Bilim Kurulu üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilim Kurulu Üyeleri kendi akademik bilgi ve alanlarına yönelik, öğrencilerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak belirlenen konularda seminer verirler.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anasınıfından başlayarak okulumuzda tüm kademelerde İngilizce eğitimimiz, yaş gruplarının önceliklerine, öğrencilerimizin bilişsel beceri düzeylerine ve dil gelişimlerine uygun olarak belirlenmiştir. İngilizceyi konuşabilen nesiller yetiştirmek önceliği ile İngilizceyi günlük hayatın içerisine entegre ediyoruz.

İlkokul biriminde uygulanan disiplinler arası çalışma modeliyle öğrenciler diğer akademik ders başlıklarında gördüğü temaları İngilizce dersinde de eş zamanlı görerek ve uygulayarak hem kalıcı hem de bütünsel yolla öğrenmeyi gerçekleştirir. İngilizce öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri ve de branş öğretmenleri aynı müfredatı eş zamanlı takip ederek Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Sanat- Spor alanlarında öğrenme hem İngilizce hem Türkçe gerçekleşir.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Okulumuzda 6 yaştan itibaren çift dilli eğitim sistemi uygulanmaktadır. Çift dilli eğitim sisteminde İngilizce öğretmenleri sınıf ve sanat-spor öğretmenleriyle birlikte derslere girerek dersleri eş güdümlü yürütürler. Sınıf ve branş öğretmenin dersin ilk yarısında işlediği tema dersin diğer yarısında eşlikçi İngilizce öğretmeni tarafından İngilizce dilinde pratik ettirilerek, öğrencinin öğrenmeyi her iki dilde gerçekleştirmesi sağlanır.

Okulumuzda yabancı dilin her alanda yaşatılması modelinin bölümleri olan yaparak, yaşayarak öğrenme metotları, Proje Tabanlı Öğrenim, Uygulama-Görev Tabanlı Öğrenim, Öyküleme, Oyunlar ve Yaratıcı Drama kullanılan metotlar arasındadır.

İKİNCİ YABANCI DİL

Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca  dersleri yer almaktadır. 1.sınıfta başlayan 2. yabancı dil programı, ortak bir program yürütülerek öğrencilere kendilerini iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmelerini ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

BEN MAKER VE KODLAMA ATÖLYELERİ
Lego çalışmaları ile “Maker” dünyasına ilk adımı atıyoruz. “Sen de yap, kendin yap” felsefesinden ortaya çıkan maker atölyeleri; çocukların el becerilerine olduğu kadar, zihinsel gelişimlerinde, karar mekanizmalarında ve yaratıcı zekalarının gelişiminde de büyük bir rol oynar.

BRAİN MODİFY
Zihinsel süreçlerin alt basamakları olan; Algılama, Mantıksal Akıl Yürütme, Dikkat, Eleştirel Düşünme ve İşlem Becerisi alanlarında, çocuğun bu alanlara hakimiyetini ölçüp bireysel olarak geliştirici uygulamalar sunan bir sistemdir. Biz bu sistemi 2. Sınıftan itibaren tüm öğrencilerimize sunuyoruz

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yeni Nesil Dersler
20 Kişilik Sınıflar
Donanımlı Laboratuvar ortamı
STEM-Maker ve Kodlama Atölyeleri
Müzik Atölyesi
Resim Atölyesi
Brain Modify
Drama ve Dans Atölyeleri
Yabancı Dil Eğitimi
Nilüfer’deki En Büyük Bahçeye Sahip Okul

Biz bilimin ışığında, sanatla, sporla her gün yeni şeyler keşfederek ve eğlenerek öğrenmeye devam edeceğiz.

Biliyoruz ki BİZ GELECEĞİZ, GELECEK ULUDAĞ KOLEJİNİN!

✔ULUDAĞ KOLEJİ BİLİM KURULU

•Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN (Bilim Kurulu Başkanı)

•Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Rıza SAM (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Zübeyde Sinem GENÇ (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Şenay ŞAHİN (Bilim Kurulu Üyesi)

•Doç.Dr. İbrahim ÖZTAHTALI (Bilim Kurulu Üyesi)

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (Bilim Kurulu Üyesi)


✔ULUDAĞ GELİŞİM AKADEMİSİ

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (UGA Başkanı)

•Dr. Nuray KOÇ (UGA Üyesi)

•Uzman Klinik Psikolog Zeliha YÜKSEL (UGA Üyesi)

•Dr. Rahime Çetin (UGA Üyesi)

•Serkan Özkan (UGA Üyesi)

FOTO GALERİ

Paylaş :