GELİŞİM AKADEMİSİ

EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZ TSESTEM-MAKER ATÖLYESİYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAİN MODİFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

ULUDAĞ GELİŞİM AKADEMİSİ

Uludağ Gelişim Akademisi, geçmişi iyi okuyan, şu anı iyi değerlendiren ve gelecek üzerine isabetli öngörülerde bulunan bir neslin temellerini atmak için kurulmuştur.

İnsan var olduğundan beri zihinleri meşgul eden en önemli sözcüklerden biri olmuştur “gelecek”. Geleceğe dair yorumlar, kehanetler... Şurası kaçınılmaz ki gelecek de birgün gelecek ve şu an olacak. Öyleyse aslında gerçekte var olan sadece şu andır.

Gelecekle ilgili öngörülerde bulunur, hayat akışının ne tarafa olacağını, ilerde nelerle karşılaşılabileceğini, hangi şartların varlığıyla yaşayacağımızı sadece öngörürüz. Bu öngörüde esas olan, geçmişin ve şu anın doğru analiz edilmesidir.

Uludağ Gelişim Akademisi, geçmişi iyi okuyan, şu anı iyi değerlendiren ve gelecek üzerine isabetli öngörülerde bulunan bir neslin temellerini atmak için kurulmuştur. Yürekten inanıyoruz ki geleceği iyi eğitim almış insanlar şekillendirecek. Öğretimin kalitesini yükselterek akademik başarının, eğitimin kalitesini yükselterek de iyi bir insan olmanın gereklerini yerine getireceğiz. Sürekli öğrenmeye olan ihtiyacımızı doğru kaynaklardan, etkili ve yetkin paydaşlarımızdan sağlayacağız. Yeni Nesil Derslerimizle, çalışma arkadaşlarımız ve sizler için planlayacağımız yaratıcı projelerimizle, çocuklarımızla birlikte gelişeceğiz. Alice Harikalar Diyarında kitaplarını mutlaka okuduk çocukluk yıllarımızda, tavşanla Alice delikten aşağı indiklerinde Alice önünde altı farklı yol görür ve tavşana sorar: “Tavşancığım hangi yoldan gideyim?” tavşanın verdiği cevap çok önemlidir: “Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur.” Biz nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın da bilmesini istiyoruz. Uludağ Gelişim Akademisi her yıl belirlenecek tematik bir çalışma programıyla hareket edecek. Bu yılın teması “Kendini İnşa Etmek”

İnsan ancak özünde var olan gücü ve bu gücün yapabileceklerini fark ederek kendini inşa edebilir. Akademi, insanın kendini yeniden inşa etme sürecinde hepimize bir kılavuz olarak kurulmuştur.

Hayatta hepimizin bir rolü var. Bu rolün ne olacağına karar veren biziz. Farkındalık ve odaklanma bu rolün baş rol olmasını sağlayacak en güçlü anahtardır. Uludağ Gelişim Akademisi sadece kolej çocuklarımızın değil, siz velilerimizin ve tüm ekip arkadaşlarımızın yolunu aydınlatmak, bilgi, birikim ve bilinci paylaşmak için var. Hiçbirimiz hepimizden daha akıllı değiliz, Akademi çatısı altında bir araya getirdiğimiz dinamikler, Bilim Kurulumuzun kılavuzluğunda bilimin ışığında yolumuzu aydınlatacak. Bursa Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere güçlü ve yetkin paydaşlarımızla birlikte önce kendimizin sonra da kentimizin, ülkemizin, dünyamızın geleceğini inşa edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimle...


Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı

Uludağ Gelişim Akademisinin kurulma amacı nedir?

Toplum artık eskisi gibi değil. Bundan 20-30 yıl önce, öğrendiklerinizle uzun yıllar hayatımızı sorunsuz sürdürebiliyorduk. Artık dünya öncesine göre çok daha hızlı dönüyor, zaman çok hızlı akıyor. İletişim çok hızlı. Şimdi sürekli öğrenen ve sürekli kendini yenileyen bir kimliğe sahip olmamız gerekiyor. Hem kişisel olarak sürekli eğitim ve gelişim hem de kurumsal olarak, organizasyon olarak. Eğer bunu davranışa dönüştüremezsek kısa sürede gölgeleşiyor ve siliniyoruz. Biz Uludağ Koleji bünyesinde Uludağ Gelişim Akademisini kurma çalışmasına bu düşüncelerle başladık. Elbette eğitimlerimiz, yenilenme ve gelişme çalışmalarımız vardı fakat bütün bunların daha kapsamlı, daha sistematik olabilmesi için kolları sıvadık. Başta Kolej öğrencilerimizin, ekip arkadaşlarımızın ve velilerimizin gelişimi için fark yaratan eğitim ve projeler üretirken bir taraftan da yetişmiş etkin çalışanlarımızın bilgi ve tecrübelerini sizlere aktarabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik.

Uludağ Gelişim Akademisinde nasıl bir yapılanma var?

Uludağ Gelişim Akademisi Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve öğretim görevlilerimizden oluşuyor. Öğretim görevlilerimizin bir bölümü Uludağ Koleji çalışanlarından ve danışmanlardan bir kısmı ise ihtiyaca göre dışarıdan temin ediliyor. Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizden gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim ve proje planları hazırlanıyor. Hedefimiz sürekli eğitim demiştik bu doğrultuda hepimiz özveriyle çalışıyoruz.

Uludağ Gelişim Akademisi hem bir eğitim hem de bir proje merkezi, Uludağ Gelişim Akademisinde neler yapılıyor?

Akademinin iki önemli faaliyet alanı var: Eğitimler ve projeler. Zorunlu, Akademik, Mesleki ve Kişisel Gelişim eğitimlerinin yanında proje üretme ve uygulama konusunda da; Akademik, Mesleki, Sosyal Sorumluluk ve Mutluluk Projeleri bölümlerimiz var. Mutlu ve başarılı bir aile olmanın yolu bize göre “biz” olmakta geçiyor. Birlikte gelişmek, kendimizi inşa etme sürecinde omuz omuza olmak için varız.

Uludağ Gelişim Akademisinin hedefleri nelerdir?

Uludağ Gelişim Akademisi kısa vadede Uludağ Koleji öğrencilerinin, çalışanlarının ve velilerinin eğitim ve gelişimine yönelik bir çalışma planı yapıyor. Fakat gelecekte kent ve ülke gündeminde eğitime yön verebilecek bir düzeye ulaşmayı hedefliyor. Kolej içinde yaptığımız eğitimleri paket eğitim programları halinde ihtiyaç duyulan sektörlerin de hizmetine sunmayı planlıyoruz. Akademinin her yıl ön planda tuttuğu bir teması olacak. Bu yılın teması “Kendini İnşa Etmek” 2019 bizim için Uludağ Koleji ailesinin kendini yeniden inşa etme süreçlerinin başlangıcı olacak, sürekli eğitim ve gelişimle kendilerini inşa etme süreçlerine Akademi olarak destek vereceğiz. Sosyal sorumluluğumuzun ve bilincimizin bir gereği olarak da topluma hizmet yolunda yapacağımız projelerimizle etrafımızı aydınlatacağız.

Uludağ Gelişim Akademisinin Paydaşları Kimler Olacak?

Uludağ Gelişim Akademisi “önce insan” bakış açısıyla kentinin, ülkesinin ve milletinin menfaatine yapılan her projenin yanında olacaktır. Şüphesiz en önemli paydaşımız çocuklarımız ve sizsiniz. Akademik ve sosyal gelişimimizde Bursa Uludağ Üniversitesi ile 01 Nisan 2019’da imzalanan protokol çerçevesinde alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kurulumuzun rehberliğini esas alacağız. Bursa Uludağ Üniversitesinin her birimiyle yakın işbirlikleri kurarak yapacağımız projelerle Üniversitenin 3. Nesil anlayışını Uludağ Kolejiyle birlikte Uludağ Gelişim Akademisinin kodlarına da işleyeceğiz. Kentimizin ve ülkemizin dinamikleriyle, alanlarında söz sahibi olmuş ulusal kurum ve kuruluşlar paydaşlarımız olacak. Eğitimde farkındalık yaratırken fark yaratacağız.

Uludağ Gelişim Akademisinin Amaçları

Kurumsal bilinç ve sorumluluk gereği çalışanlarının, öğrencilerinin ve velilerinin sürekli gelişimine önem veren Uludağ Koleji, eğitime ve bilgiye duyulan ihtiyaç doğrultusunda zorunlu, akademik, kişisel ve mesleki gelişim programları düzenleyerek
- Uludağ Koleji çalışanlarının yaptıkları işin uzmanı olmasını,

- Uludağ Koleji çalışanlarının verilen eğitimlerle kurumun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamasını,

- Öğrencilerinin geleceğe daha donanımlı, bilinçli ve beceri sahibi bireyler olarak hazırlanmasını sağlayacak yeni nesil eğitimlerle akademik ve kişisel gelişimlerinin arttırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi,

- Uludağ Koleji velilerinin bireysel bilinç, bilgi ve becerilerinin arttırılarak Uludağ Kolejinde öğrencilere verilen eğitimin pekişmesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

- Akademi bünyesinde olgunlaştırılan eğitim modüllerinin “Eğitim Paketleri” şeklinde talep eden kurum ve kuruluşlara da sunulması

Bilgi, bilinç ve proje üreten bir kaynak olarak Uludağ Kolejinin sahip olduğu birikim ve tecrübeyi, akademik ve sosyal platformlarda düzenleyeceği organizasyonlarla kısa vadede bünyesinde çalışanlarına, ailelerine, öğrencilerine ve velilerine orta vadede kentine ve uzun vadede de dünyaya aktarmayı amaçlamaktadır.

AKADEMİNİN FAALİYET ALANLARI

Akademinin Faaliyet alanları şunlardır:

a) Uludağ Koleji çalışanlarının, öğrencilerinin ve velilerinin eğitim ve faaliyet gereksinimlerini tespit etmek,

b) İhtiyaç duyulan eğitimleri ve faaliyetleri planlamak, imkân dahilindeyse bünyesindeki öğretim görevlileri marifetiyle uygulamak; değilse dışardan eğitmen temin etmek ve eğitimlerin etkinliklerinin ölçümlenmesini sağlamak,

c) Akademi bünyesinde Uludağ Koleji çalışanlarına, öğrencilerine ve ailelerine

1.Zorunlu Eğitimler
2.Akademik Eğitimler
3.Mesleki Gelişim Eğitimleri
4.Kişisel Gelişim Eğitimleri
5.Sosyal Sorumluluk Eğitimleri
Düzenlemek,

d) Uygulanan eğitim programlarının sonuçlarının istenilen düzeyle sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Uludağ Koleji, çalışanları, aileleri, öğrencileri ve velileri için:

1.Sosyal Sorumluluk Projeleri
2.Mutluluk Projeleri
3.Akademik Projeler
4.Tanıtım Projeleri
planlamak ve uygulamak

f) Geleceğin Eğitimi Yeni Nesil Dersler’in ilk ve Orta Okulda icrasını gerçekleştirmek.

1. Sınıf : İletişim ve Beden Dili
2. Sınıf : Konuşma Becerileri
3. Sınıf : Zaman Yönetimi
4. Sınıf : Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri
5. Sınıf güz yarı yılı: Analitik Düşünce ve Felsefe
5. Sınıf bahar yarı yılı: Nezaket Kuralları ve Toplumsal Rolümüz
6. Sınıf : Okuma Becerileri
7. Sınıf : Yaratıcı Yazarlık
8. Sınıf : Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri

FOTO GALERİ

Paylaş :