GELİŞİM AKADEMİSİ

EĞİTİM | ANASAYFA EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZSTEM-MAKER-KODLAMAYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAIN MODIFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA

ULUDAĞ GELİŞİM AKADEMİSİ

Uludağ Gelişim Akademisi, geçmişi iyi okuyan, şu anı iyi değerlendiren ve gelecek üzerine isabetli öngörülerde bulunan bir neslin temellerini atmak için kurulmuştur.

İnsan var olduğundan beri zihinleri meşgul eden en önemli sözcüklerden biri olmuştur “gelecek”. Geleceğe dair yorumlar, kehanetler... Şurası kaçınılmaz ki gelecek de birgün gelecek ve şu an olacak. Öyleyse aslında gerçekte var olan sadece şu andır.

Gelecekle ilgili öngörülerde bulunur, hayat akışının ne tarafa olacağını, ilerde nelerle karşılaşılabileceğini, hangi şartların varlığıyla yaşayacağımızı sadece öngörürüz. Bu öngörüde esas olan, geçmişin ve şu anın doğru analiz edilmesidir.

Uludağ Gelişim Akademisi, geçmişi iyi okuyan, şu anı iyi değerlendiren ve gelecek üzerine isabetli öngörülerde bulunan bir neslin temellerini atmak için kurulmuştur. Yürekten inanıyoruz ki geleceği iyi eğitim almış insanlar şekillendirecek. Öğretimin kalitesini yükselterek akademik başarının, eğitimin kalitesini yükselterek de iyi bir insan olmanın gereklerini yerine getireceğiz. Sürekli öğrenmeye olan ihtiyacımızı doğru kaynaklardan, etkili ve yetkin paydaşlarımızdan sağlayacağız. Yeni Nesil Derslerimizle, çalışma arkadaşlarımız ve sizler için planlayacağımız yaratıcı projelerimizle, çocuklarımızla birlikte gelişeceğiz. Alice Harikalar Diyarında kitaplarını mutlaka okuduk çocukluk yıllarımızda, tavşanla Alice delikten aşağı indiklerinde Alice önünde altı farklı yol görür ve tavşana sorar: “Tavşancığım hangi yoldan gideyim?” tavşanın verdiği cevap çok önemlidir: “Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur.” Biz nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın da bilmesini istiyoruz. Uludağ Gelişim Akademisi her yıl belirlenecek tematik bir çalışma programıyla hareket edecek. Bu yılın teması “Kendini İnşa Etmek”

İnsan ancak özünde var olan gücü ve bu gücün yapabileceklerini fark ederek kendini inşa edebilir. Akademi, insanın kendini yeniden inşa etme sürecinde hepimize bir kılavuz olarak kurulmuştur.

Hayatta hepimizin bir rolü var. Bu rolün ne olacağına karar veren biziz. Farkındalık ve odaklanma bu rolün baş rol olmasını sağlayacak en güçlü anahtardır. Uludağ Gelişim Akademisi sadece kolej çocuklarımızın değil, siz velilerimizin ve tüm ekip arkadaşlarımızın yolunu aydınlatmak, bilgi, birikim ve bilinci paylaşmak için var. Hiçbirimiz hepimizden daha akıllı değiliz, Akademi çatısı altında bir araya getirdiğimiz dinamikler, Bilim Kurulumuzun kılavuzluğunda bilimin ışığında yolumuzu aydınlatacak. Bursa Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere güçlü ve yetkin paydaşlarımızla birlikte önce kendimizin sonra da kentimizin, ülkemizin, dünyamızın geleceğini inşa edeceğiz.

Uludağ Gelişim Akademisinin kurulma amacı nedir?

Toplum artık eskisi gibi değil. Bundan 20-30 yıl önce, öğrendiklerinizle uzun yıllar hayatımızı sorunsuz sürdürebiliyorduk. Artık dünya öncesine göre çok daha hızlı dönüyor, zaman çok hızlı akıyor. İletişim çok hızlı. Şimdi sürekli öğrenen ve sürekli kendini yenileyen bir kimliğe sahip olmamız gerekiyor. Hem kişisel olarak sürekli eğitim ve gelişim hem de kurumsal olarak, organizasyon olarak. Eğer bunu davranışa dönüştüremezsek kısa sürede gölgeleşiyor ve siliniyoruz. Biz Uludağ Koleji bünyesinde Uludağ Gelişim Akademisini kurma çalışmasına bu düşüncelerle başladık. Elbette eğitimlerimiz, yenilenme ve gelişme çalışmalarımız vardı fakat bütün bunların daha kapsamlı, daha sistematik olabilmesi için kolları sıvadık. Başta Kolej öğrencilerimizin, ekip arkadaşlarımızın ve velilerimizin gelişimi için fark yaratan eğitim ve projeler üretirken bir taraftan da yetişmiş etkin çalışanlarımızın bilgi ve tecrübelerini sizlere aktarabilecekleri bir ortam oluşturmak istedik.

Uludağ Gelişim Akademisinde nasıl bir yapılanma var?

Uludağ Gelişim Akademisi Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve öğretim görevlilerimizden oluşuyor. Öğretim görevlilerimizin bir bölümü Uludağ Koleji çalışanlarından ve danışmanlardan bir kısmı ise ihtiyaca göre dışarıdan temin ediliyor. Öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizden gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim ve proje planları hazırlanıyor. Hedefimiz sürekli eğitim demiştik bu doğrultuda hepimiz özveriyle çalışıyoruz.

Uludağ Gelişim Akademisi hem bir eğitim hem de bir proje merkezi, Uludağ Gelişim Akademisinde neler yapılıyor?

Akademinin iki önemli faaliyet alanı var: Eğitimler ve projeler. Zorunlu, Akademik, Mesleki ve Kişisel Gelişim eğitimlerinin yanında proje üretme ve uygulama konusunda da; Akademik, Mesleki, Sosyal Sorumluluk ve Mutluluk Projeleri bölümlerimiz var. Mutlu ve başarılı bir aile olmanın yolu bize göre “biz” olmakta geçiyor. Birlikte gelişmek, kendimizi inşa etme sürecinde omuz omuza olmak için varız.

Uludağ Gelişim Akademisinin hedefleri nelerdir?

Uludağ Gelişim Akademisi kısa vadede Uludağ Koleji öğrencilerinin, çalışanlarının ve velilerinin eğitim ve gelişimine yönelik bir çalışma planı yapıyor. Fakat gelecekte kent ve ülke gündeminde eğitime yön verebilecek bir düzeye ulaşmayı hedefliyor. Kolej içinde yaptığımız eğitimleri paket eğitim programları halinde ihtiyaç duyulan sektörlerin de hizmetine sunmayı planlıyoruz. Akademinin her yıl ön planda tuttuğu bir teması olacak. Bu yılın teması “Kendini İnşa Etmek” 2019 bizim için Uludağ Koleji ailesinin kendini yeniden inşa etme süreçlerinin başlangıcı olacak, sürekli eğitim ve gelişimle kendilerini inşa etme süreçlerine Akademi olarak destek vereceğiz. Sosyal sorumluluğumuzun ve bilincimizin bir gereği olarak da topluma hizmet yolunda yapacağımız projelerimizle etrafımızı aydınlatacağız.

Uludağ Gelişim Akademisinin Paydaşları Kimler Olacak?

Uludağ Gelişim Akademisi “önce insan” bakış açısıyla kentinin, ülkesinin ve milletinin menfaatine yapılan her projenin yanında olacaktır. Şüphesiz en önemli paydaşımız çocuklarımız ve sizsiniz. Akademik ve sosyal gelişimimizde Bursa Uludağ Üniversitesi ile 01 Nisan 2019’da imzalanan protokol çerçevesinde alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan Bilim Kurulumuzun rehberliğini esas alacağız. Bursa Uludağ Üniversitesinin her birimiyle yakın işbirlikleri kurarak yapacağımız projelerle Üniversitenin 3. Nesil anlayışını Uludağ Kolejiyle birlikte Uludağ Gelişim Akademisinin kodlarına da işleyeceğiz. Kentimizin ve ülkemizin dinamikleriyle, alanlarında söz sahibi olmuş ulusal kurum ve kuruluşlar paydaşlarımız olacak. Eğitimde farkındalık yaratırken fark yaratacağız.

Uludağ Gelişim Akademisinin Amaçları

Kurumsal bilinç ve sorumluluk gereği çalışanlarının, öğrencilerinin ve velilerinin sürekli gelişimine önem veren Uludağ Koleji, eğitime ve bilgiye duyulan ihtiyaç doğrultusunda zorunlu, akademik, kişisel ve mesleki gelişim programları düzenleyerek
- Uludağ Koleji çalışanlarının yaptıkları işin uzmanı olmasını,

- Uludağ Koleji çalışanlarının verilen eğitimlerle kurumun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamasını,

- Öğrencilerinin geleceğe daha donanımlı, bilinçli ve beceri sahibi bireyler olarak hazırlanmasını sağlayacak yeni nesil eğitimlerle akademik ve kişisel gelişimlerinin arttırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi,

- Uludağ Koleji velilerinin bireysel bilinç, bilgi ve becerilerinin arttırılarak Uludağ Kolejinde öğrencilere verilen eğitimin pekişmesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

- Akademi bünyesinde olgunlaştırılan eğitim modüllerinin “Eğitim Paketleri” şeklinde talep eden kurum ve kuruluşlara da sunulması

Bilgi, bilinç ve proje üreten bir kaynak olarak Uludağ Kolejinin sahip olduğu birikim ve tecrübeyi, akademik ve sosyal platformlarda düzenleyeceği organizasyonlarla kısa vadede bünyesinde çalışanlarına, ailelerine, öğrencilerine ve velilerine orta vadede kentine ve uzun vadede de dünyaya aktarmayı amaçlamaktadır.

AKADEMİNİN FAALİYET ALANLARI

Akademinin Faaliyet alanları şunlardır:

a) Uludağ Koleji çalışanlarının, öğrencilerinin ve velilerinin eğitim ve faaliyet gereksinimlerini tespit etmek,

b) İhtiyaç duyulan eğitimleri ve faaliyetleri planlamak, imkân dahilindeyse bünyesindeki öğretim görevlileri marifetiyle uygulamak; değilse dışardan eğitmen temin etmek ve eğitimlerin etkinliklerinin ölçümlenmesini sağlamak,

c) Akademi bünyesinde Uludağ Koleji çalışanlarına, öğrencilerine ve ailelerine

1.Zorunlu Eğitimler
2.Akademik Eğitimler
3.Mesleki Gelişim Eğitimleri
4.Kişisel Gelişim Eğitimleri
5.Sosyal Sorumluluk Eğitimleri
Düzenlemek,

d) Uygulanan eğitim programlarının sonuçlarının istenilen düzeyle sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Uludağ Koleji, çalışanları, aileleri, öğrencileri ve velileri için:

1.Sosyal Sorumluluk Projeleri
2.Mutluluk Projeleri
3.Akademik Projeler
4.Tanıtım Projeleri
planlamak ve uygulamak

f) Geleceğin Eğitimi Yeni Nesil Dersler’in ilkokul,  Ortaokul ve Lise gruplarında icrasını gerçekleştirmek.

YENİ NESİL DERSLER

Uludağ Gelişim Akademisinin en önemli projesi; Türkiye’de bir ilk ve tek olan Yeni Nesil Dersler’dir.  Yeni Nesil Dersleri, Türkiye’de ilk defa eğitim öğretim müfredatına alan okul «Uludağ Koleji»dir. Yeni Nesil Dersler; akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulumuz öncülüğünde programlanmakta, prensip olarak da Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner’ın «21.YY Becerileri» olarak nitelendirdiği becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

·       “Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi” dersleri

Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi dersinde çocuklarımızın duygularının belirlenmesi, bu duyguları kontrol ve ifade edebilmeleri konusunda desteklenmeleri, duygularını çevrelerine aktarabilme becerisi kazanmaları amaçlamaktadır.

·       “Görsel Okuma”  dersleri

         Görsel Okuma dersinde yaşamın her yerinde karşımıza çıkan şekilleri, sembolleri, resimleri, işaretleri ve emojileri okuma ve yorumlama konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

·       “Sosyal Duygusal Beceri”  dersleri

Sosyal duygusal beceriler, akademik becerilerin gölgesinde kalan ancak bireyin mutlu olabilmesi ve beraberinde sağlıklı toplumların oluşabilmesi için önem taşıyan becerilerdir

·       “İletişim ve Beden Dili” dersleri

Öğrencilerin yakın ve uzak çevresiyle etkileşimi sırasında dikkat etmesi gereken durumlar üzerinde durulmaktadır.

·       “Zaman Yönetimi” dersleri

Zaman Yönetimi dersi, üreticiliği ve verimliliği arttırmak amacıyla programlanmış belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli kullanmanın yöntemleriyle çocuğu buluşturmaktadır.

·       “Yaşam Becerileri ve Görgü Kuralları” dersleri

Çocukların gerçek yaşamda karşılaştıkları engeller ve problemlerle etkin bir şekilde baş edebilecek bireyler olmalarını amaçlanmaktadır.

·       “Matematiksel Düşünme” dersleri

Matematiksel Düşünme en basit işlemlerden en karmaşık problemlere kadar matematikten faydalandığımıza yönelik farkındalık oluşturmayı, çocuklarımızın matematiksel düşünme gücünü geliştirmeyi amaçlar.

·        “Problem Çözme ve Analitik Düşünme”  dersleri

Problem Çözme ve Analitik Düşünme dersinde öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problemleri tanımalarına, problemin nedenini ve kaynağını bulmalarına ve problemin çözümüne yönelik akılcı çözümler üretebilmelerine destek olmaya çalışılmaktadır.

·       “Çocuklar İçin Felsefe” dersleri

Öğrencinin duygusal farkındalık ve düşünme becerilerini geliştirmesi, akıl yürütme, hayal gücünü geliştirme, adalet, bilgi, eşitlik, hakikat gibi kavramları araştırması, merak etmesi ve keşfetmesi amaçlanmaktadır.

 

·       “Okuma Becerileri”  dersleri

Okuma Becerileri dersinde Öğrencilerin okumaya ilgisini ve okuma hızını arttırmak, okuduğunu anlayan, kavrayan, metnin içeriğine ilişkin değerlendirme, karşılaştırma, yorumlama, yeniden üretme yapabilen; metinden hareketle dünyayı, doğayı ve insanı tanıyan ve anlamlandıran öğrencilerin yetişmesini desteklemek amaçlanmaktadır.

·       “Yazma Becerileri” dersleri

Yazma Becerileri dersinde amaç öğrencinin duygularını, düşüncelerini, görgülerini kusursuz bir biçimde, yazarak dile getirebilmesini desteklemek, böylece gelenekselleşmiş eğitim anlayışında, arka planda kalan “yazma” edimini geliştirmek, dil kullanımına yönelik yeterliliğini artırarak yetkin bir yazan profili oluşturmaktır.

·       “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri” dersleri

Öğrencilerimiz sınav kaygısıyla nasıl baş edebilecekleri üzerine çalışma ve uygulamaların yapıldığı derstir.

·       “Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri” dersleri

Lider kime denir ve lider hangi özellikleri taşır soruları üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere “liderlik” vasfının doğuştan gelen bir özellik olmadığı, geliştirilebilecek bir beceri olduğu anlatılarak bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılır.

·       “Etkili Sunum Becerileri ve Takım Çalışması” dersleri

 Düşüncelerin değerli olması kadar değerli olan diğer konunun düşüncelerimizi doğru ve etkili şekilde karşı tarafa aktarabilmek olduğuna ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

·       “Bilim Kuruluyla Adım Adım Üniversiteye” seminerleri

Bu seminerler, Bilim Kurulu üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilim Kurulu Üyeleri kendi akademik bilgi ve alanlarına yönelik, öğrencilerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak belirlenen konularda seminer verirler.

Biz bilimin ışığında, sanatla, sporla her gün yeni şeyler keşfederek ve eğlenerek öğrenmeye devam edeceğiz.

Biliyoruz ki BİZ GELECEĞİZ, GELECEK ULUDAĞ KOLEJİNİN!

✔ULUDAĞ KOLEJİ BİLİM KURULU

•Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN (Bilim Kurulu Başkanı)

•Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Rıza SAM (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Zübeyde Sinem GENÇ (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Şenay ŞAHİN (Bilim Kurulu Üyesi)

•Doç.Dr. İbrahim ÖZTAHTALI (Bilim Kurulu Üyesi)

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (Bilim Kurulu Üyesi)


✔ULUDAĞ GELİŞİM AKADEMİSİ

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (UGA Başkanı)

•Dr. Nuray KOÇ (UGA Üyesi)

•Uzman Klinik Psikolog Zeliha YÜKSEL (UGA Üyesi)

•Dr. Rahime Çetin (UGA Üyesi)

•Serkan Özkan (UGA Üyesi)

FOTO GALERİ

Paylaş :