Bilim Kurulumuz

EĞİTİM | ANASAYFA EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZSTEM-MAKER-KODLAMAYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAIN MODIFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA

Bilim Kurulumuz

Uludağ Koleji’nin çağdaş, bilimsel, bilgi ve öğretim yöntemleri açısından önemli bir ‘’ilk’e imza atarak oluşturduğu, Profesör ve Doçentlerden oluşan Bilim Kurulumuz;

·       Eğitim ve öğretimdeki yeni bilimsel bilgileri, bilgiye erişim ve öğretme yöntemlerini yönetici ve eğitim kadromuzla paylaşmaktadır.

·       Önerilen bilgi ve yöntemlerinin uygulanmasını gözlemlemek ve denetlemektedir.

·       Bilimsel etkinliklerle öğrencilerimizle bir araya gelerek, yeni gelişmeleri paylaşarak onlara rol model olmaktadır.

·       Bilim insanının etik ve bilimsel kişiliğini sergileyerek düşünen ve üreten insan örneklemesi ile geleceğin nesillerine yol göstermektedir.

·       Eğitim kadromuz ile bir araya gelerek, görülen veya görülebilecek sorunlar üzerinde görüş alışverişi yapılarak önerilerde bulunmaktadır.

·       Yeni Nesil Dersler ve eğitim süreçleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

·       Avrupa Birliği, TÜBİTAK, MEB ve diğer kurumların çağrıları ile açılan ya da açılacak olan proje önerileri için destek vermektedir.

Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN

Felsefe

Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL

Matematik

Prof. Dr. Rıza SAM

Sosyoloji

Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK

Ekonometri

Prof. Dr. Zübeyde SİNEM GENÇ

Eğitim Bilimleri

Prof. Dr. Şenay ŞAHİN

Spor

Dr. İbrahim ÖZTAHTALI

Sahne Sanatları

Öğr. Görevlisi Nilüfer İnceman AKGÜN

Türk Dili ve Edebiyatı