PSİKOLOG

EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZ TSESTEM-MAKER ATÖLYESİYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAİN MODİFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ZELİHA YÜKSEL

Uludağ Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi kadromuz ile işbirliği içinde olan okul psikoloğumuzun görevinin temel amacı; her öğrencinin bulunduğu gelişim dönemi özelliklerinin farkında olarak ortaya çıkabilecek problemlere karşı önlem almak, mevcut problemlerin çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek ve öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, davranışsal, duygusal ve ruhsal gelişimlerine destek olmaktır.

ULUDAĞ KOLEJİ OKUL PSİKOLOĞU HİZMET VE ÇALIŞMALARI.
• Öğrencilerimize ve velilerimize nitelikli danışmanlık yapmak.
• Bireysel/grup öğrenci görüşmeleri, veli görüşmeleri ve öğretmen görüşmeleri yapmak.
• Öğrenci, veli ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre seminerler düzenlemek.
• Her öğrencinin yaşadığı güçlüğün farkında olmak ve desteklemek.
• Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla; veliler, öğretmenler, bölüm müdürleri ve yöneticiler ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmak.
• Öğrencilerimizi sınıf ve okul ortamındaki iletişim kurma becerilerini, gruba uyumlarını, etkinliklere katılımını ve gelişimlerini gözlemlemek.
• Öğrencilerimize problem çözme becerisi kazandırmak.
• Öğrencilerin tüm gelişim alanlarını (dil, ince motor, dikkat vb.) ölçebilmek amacıyla gerekli test ve envanterleri uygulamak ve değerlendirmek.
• Öğrencilerin yalnızca sorun yaşadıkları alanları değil, güçlü oldukları alanların da farkında olmalarına yardımcı olmak.
• Öğrencilerin okulda yaşadıkları kriz anlarına ve çatışmalara müdahale etmek.
• Öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği, davranış problemleri ve kişisel-sosyal sorunlar yaşayan öğrencilere psikolojik danışmanlık yapmak.
• Yoğun sınav kaygısı ve stresi yaşayan öğrencilere bireysel danışmanlık yapmak.
• Okula uyumda güçlük yaşayan öğrencilere destekleyici çalışmalar düzenlemek.
.
Özel Uludağ Koleji.
Uzm. Klinik Psikolog Zeliha YÜKSEL

FOTO GALERİ

Paylaş :