ORTAOKUL

EĞİTİM | ANASAYFA EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZSTEM-MAKER-KODLAMAYABANCI DİL EĞİTİMİREHBERLİKBRAIN MODIFYPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLERÇİFT DİPLOMA

Uludağ Koleji olarak öğrencilerimizi 21.yüzyılın getirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan liderler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önceliklerimizden biri ağırlıklı İngilizce eğitimidir. Amacımız sadece dil öğretmek değil, hayatın her alanında İngilizcenin olduğu bilincini öğrencilere kavratıp, matematik ve fen alanında da İngilizceyi kullandırabilmektir.
Uludağ Kolejinde uygulanan ortaokul sistemi öğrenci merkezlidir. Onlara kendini geliştirme, gerçekleştirme farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunmaktadır. Aynı zamanda yeni nesil eğitim anlayışını benimsemektedir. Öğrencilerin akademik anlamdaki başarılarının yanında ilgi ve yeteneklerine yönlendirmek adına Yetenek derslerine önem verilmektedir. Yaptığı her yeni uygulamayla eğitimde başarıdan başarıya koşan Uludağ Koleji öğrencileri, bu çok yönü eğitimle hem sınavlara hem de hayata en yetkin şekilde hazırlanmaktadırlar.

YENİ NESİL DERSLER

Uludağ Gelişim Akademisinin en önemli projesi; Türkiye’de bir ilk ve tek olan Yeni Nesil Dersler’dir.  Yeni Nesil Dersleri, Türkiye’de ilk defa eğitim öğretim müfredatına alan okul «Uludağ Koleji»dir. Yeni Nesil Dersler; akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulumuz öncülüğünde programlanmakta, prensip olarak da Harvard Üniversitesinden Dr. Tony Wagner’ın «21.YY Becerileri» olarak nitelendirdiği becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

·       “Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi” dersleri

Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi dersinde çocuklarımızın duygularının belirlenmesi, bu duyguları kontrol ve ifade edebilmeleri konusunda desteklenmeleri, duygularını çevrelerine aktarabilme becerisi kazanmaları amaçlamaktadır.

·       “Görsel Okuma”  dersleri

         Görsel Okuma dersinde yaşamın her yerinde karşımıza çıkan şekilleri, sembolleri, resimleri, işaretleri ve emojileri okuma ve yorumlama konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

·       “Sosyal Duygusal Beceri”  dersleri

Sosyal duygusal beceriler, akademik becerilerin gölgesinde kalan ancak bireyin mutlu olabilmesi ve beraberinde sağlıklı toplumların oluşabilmesi için önem taşıyan becerilerdir

·       “İletişim ve Beden Dili” dersleri

Öğrencilerin yakın ve uzak çevresiyle etkileşimi sırasında dikkat etmesi gereken durumlar üzerinde durulmaktadır.

·       “Zaman Yönetimi” dersleri

Zaman Yönetimi dersi, üreticiliği ve verimliliği arttırmak amacıyla programlanmış belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli kullanmanın yöntemleriyle çocuğu buluşturmaktadır.

·       “Yaşam Becerileri ve Görgü Kuralları” dersleri

Çocukların gerçek yaşamda karşılaştıkları engeller ve problemlerle etkin bir şekilde baş edebilecek bireyler olmalarını amaçlanmaktadır.

·       “Matematiksel Düşünme” dersleri

Matematiksel Düşünme en basit işlemlerden en karmaşık problemlere kadar matematikten faydalandığımıza yönelik farkındalık oluşturmayı, çocuklarımızın matematiksel düşünme gücünü geliştirmeyi amaçlar.

·        “Problem Çözme ve Analitik Düşünme”  dersleri

Problem Çözme ve Analitik Düşünme dersinde öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri problemleri tanımalarına, problemin nedenini ve kaynağını bulmalarına ve problemin çözümüne yönelik akılcı çözümler üretebilmelerine destek olmaya çalışılmaktadır.

·       “Çocuklar İçin Felsefe” dersleri

Öğrencinin duygusal farkındalık ve düşünme becerilerini geliştirmesi, akıl yürütme, hayal gücünü geliştirme, adalet, bilgi, eşitlik, hakikat gibi kavramları araştırması, merak etmesi ve keşfetmesi amaçlanmaktadır.

 

·       “Okuma Becerileri”  dersleri

Okuma Becerileri dersinde Öğrencilerin okumaya ilgisini ve okuma hızını arttırmak, okuduğunu anlayan, kavrayan, metnin içeriğine ilişkin değerlendirme, karşılaştırma, yorumlama, yeniden üretme yapabilen; metinden hareketle dünyayı, doğayı ve insanı tanıyan ve anlamlandıran öğrencilerin yetişmesini desteklemek amaçlanmaktadır.

·       “Yazma Becerileri” dersleri

Yazma Becerileri dersinde amaç öğrencinin duygularını, düşüncelerini, görgülerini kusursuz bir biçimde, yazarak dile getirebilmesini desteklemek, böylece gelenekselleşmiş eğitim anlayışında, arka planda kalan “yazma” edimini geliştirmek, dil kullanımına yönelik yeterliliğini artırarak yetkin bir yazan profili oluşturmaktır.

·       “Sınav Kaygısıyla Baş Etme Yöntemleri” dersleri

Öğrencilerimiz sınav kaygısıyla nasıl baş edebilecekleri üzerine çalışma ve uygulamaların yapıldığı derstir.

·       “Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri” dersleri

Lider kime denir ve lider hangi özellikleri taşır soruları üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere “liderlik” vasfının doğuştan gelen bir özellik olmadığı, geliştirilebilecek bir beceri olduğu anlatılarak bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılır.

·       “Etkili Sunum Becerileri ve Takım Çalışması” dersleri

 Düşüncelerin değerli olması kadar değerli olan diğer konunun düşüncelerimizi doğru ve etkili şekilde karşı tarafa aktarabilmek olduğuna ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

·       “Bilim Kuruluyla Adım Adım Üniversiteye” seminerleri

Bu seminerler, Bilim Kurulu üyelerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilim Kurulu Üyeleri kendi akademik bilgi ve alanlarına yönelik, öğrencilerin gereksinimleri göz önünde bulundurularak belirlenen konularda seminer verirler.


12 Saat İngilizce Eğitim

Ortaokula geçişle birlikte, yabancı dil eğitimimiz toplamda 12 saattir. Ders ortamında öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülerek yaşam içerisinde kullanılabilmesi amaçlanır. Ortaokul süresince öğrencilerimiz, İngilizce’yi ileri düzeyde okuyup anlayacak ve konuşabilecek seviyeye ulaşır.

7 ve 8. Sınıflarda Akademik Takvim

8. sınıflarda; öğrencilerimizi lise giriş sınavlarına etkin bir şekilde hazırlamak için her hafta yaptığımız analiz sınavları sonuçlarını değerlendirerek, haftada 4 gün, 7.sınıflarımızda ise ikinci dönem itibariyle haftada 2 gün okul bitiminden sonra performans arttırma ve eksik tamamlama dersleri düzenliyoruz.

ULUDAĞ KOLEJİ KOÇLUK SİSTEMİ

Koçluk, kişinin bulunduğu yer ile gitmek istediği yer arasındaki mesafeyi kapatmasını sağlayan, “koç ile danışan” arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyellerini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişme sürecidir.

Koçluk sistemi ile öğrencinin ne yapması gerektiğini söylemek yerine, ne yapmak istediğini ona keşfettirerek içindeki cevheri kendisinin ortaya çıkarmasına destek vermek önceliklidir.

Uludağ Koleji olarak önceliğimiz, yarının inşasını en temelden iyileştirmek ve inşayı sağlam kurmak olduğu için eğitimde çocuklarımızı geliştiren farklı uygulamaları da takip etmekteyiz. Ülkemizdeki genel beklenti “öğrencilerin sınava yönelik odaklanması” olduğu için öğrencilerin çoğu ilgi, yetenek ve becerilerinin dolayısıyla potansiyellerinin farkında olamamaktadır. Bu nedenle, Uludağ Kolejinde uygulanan “Koçluk Sistemi” öğrencinin kendini tanıması, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesi, öğrenme becerileri kazanması, güçlü yönlerini fark etmesi, sorumluluk alması, bu duyguları geliştirmesi ve kendisini keşfetmesi hedeflenmektedir.

Koçluk Sistemimizde:

·       Öğretmenlerimiz 8-10 arası öğrenciye koçluk yaparlar.

·       Öğrencilerimizin tüm akademik ve davranışsal süreçlerini kontrol edilerek velilerimiz, öğrencimiz ve okul arasında köprü oluşturulur.

·       Koçluk görüşmelerimiz için ders programlarında ayrılmış özel saatler bulunur. Bu görüşmeler teneffüs aralarında ya da ayaküstü yapılmaz.

·       Öğrencinin girdiği tüm deneme- tarama sınavlarının analizleri yapılarak çalışma programları oluşturulur.

·       Gerekli görüldüğü takdirde koç öğretmenler ayrıca ödevlendirmeler yapar.

·       Belirlenen takvime göre velilerimizle öğrencinin akademik süreçleriyle ilgili toplantılar yapılır.

·       Çalışma yöntemleri belirlenerek bunların gelişimsel sürece katkı yapıp yapmadığı incelenir ve öğrenciye en uygun çalışma düzeni yine öğrenciyle birlikte bulunur.

·       Öğrenciler için çalışma takvimleri oluşturularak seviyelerindeki gelişimler kontrol edilir.

Biz bilimin ışığında, sanatla, sporla her gün yeni şeyler keşfederek ve eğlenerek öğrenmeye devam edeceğiz.

Biliyoruz ki BİZ GELECEĞİZ, GELECEK ULUDAĞ KOLEJİNİN!

✔ULUDAĞ KOLEJİ BİLİM KURULU

•Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN (Bilim Kurulu Başkanı)

•Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Rıza SAM (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Zübeyde Sinem GENÇ (Bilim Kurulu Üyesi)

•Prof. Dr. Şenay ŞAHİN (Bilim Kurulu Üyesi)

•Doç.Dr. İbrahim ÖZTAHTALI (Bilim Kurulu Üyesi)

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (Bilim Kurulu Üyesi)


✔ULUDAĞ GELİŞİM AKADEMİSİ

•Öğr. Gör. Nilüfer İnceman AKGÜN (UGA Başkanı)

•Dr. Nuray KOÇ (UGA Üyesi)

•Uzman Klinik Psikolog Zeliha YÜKSEL (UGA Üyesi)

•Dr. Rahime Çetin (UGA Üyesi)

•Serkan Özkan (UGA Üyesi)

FOTO GALERİ

Paylaş :