KAMPÜS | Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarları

KAMPÜSÜMÜZ

Uludağ Kolejinde bilim spor ve sanat gelişimi en az akademik gelişim kadar değer görür. Başarının tek yönlü olmayacağı inancıyla hareket ederek dizayn ettiğimiz okulumuzda sosyal imkanlar son derece önemlidir. Sanata, spora ve bilime verdiğimiz önemle; spor, dans, sanat ve bilim alanları geliştirdik.

STEM-MAKER ve AHŞAP ATÖLYESİ

FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ LABORATUVARLARI

GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK ATÖLYESİ

DRAMA, SANTRAÇ VE DANS

SPOR AKTİVİTELERİ

FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ LABORATUVARLARI

Amacımız, tüm öğrencilerimize Fizik, Kimya, Biyoloji ile Fen ve Mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmaktır.

Doğanın keşfedilmesi ve insan - çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmelerini sağlamaktadır.

Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede Fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamaktadır.

Fen bilimleri becerileri kazandırılırken laboratuvar, Fen öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Uludağ Kolejinde de laboratuvarlarımız sayesinde öğrencilerin gözlem yapma, düşünme, fikir üretme ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunur.

Laboratuvar ortamında öğrenciler, ilk elden somut yaşantılar geçirirler ve yaparak – yaşayarak öğrenmeye dayalı etkinliklerde bulunurlar. Bu sayede Uludağ Kolejinde küçük mucitleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.

Paylaş :