+

PROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)

EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZ STEM-MAKER ATÖLYESİYABANCI DİL EĞİTİMİTÜRKİYE’DE BİR İLK ISO 9001:2015 (KYS) VE HİJYEN VE SANİTASYON BELGELERİNE SAHİP TEK OKULREHBERLİKPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLER

Profil Analiz Testi (PAT), alanında uzman pedagoglar, deneyimli akademisyenler ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları tarafından geliştirilip, projelendirilmiştir.

Bireyin ilk çocukluk döneminde edinmeye başladığı dikkat, algılama, mantık ve akıl yürütme gibi kazanımları, eğitim-öğretim sürecinde ne kadar kullandığını ölçen bir uygulamadır. PAT bir zeka testi değildir. Öğrencinin ne öğrendiğini değil, öğrenmesine yardımcı olan etkenleri ne düzeyde kullandığını ölçen ve bu etkenleri daha verimli kullanması yönünde önerilerde bulunan bir uygulamadır.

Bu amaçla alanında uzmanlar kişiler tarafından oluşturulmuş olan ‘Bilişsel Beceriler Geliştirme Aktiviteleri’ ile öğrenciler algılama, dikkat, mantık, akıl yürütme, işlem becerisi, sözel ve sayısal yetenek, eleştirel düşünme gibi farklı alanlarda geliştirilmesi hedeflenen kazanımları yaptıkları egzersizlerle edinebilirler.

Belirli aralıklarla yapılacak olan Profil Analiz Testi ile öğrencilerin bilişsel alanlardaki yeteneklerinin hangi düzeyde olduğunu tespit edip, daha etkili kullanmaları için destekleyeceğiz.

FOTO GALERİ

Paylaş :