+

REHBERLİK

EĞİTİM KADROMUZ BİLİM KURULUMUZ STEM-MAKER ATÖLYESİYABANCI DİL EĞİTİMİTÜRKİYE’DE BİR İLK ISO 9001:2015 (KYS) VE HİJYEN VE SANİTASYON BELGELERİNE SAHİP TEK OKULREHBERLİKPROFİL ANALİZ TESTİ (PAT)ANAOKULUİLKOKULORTAOKULANADOLU LİSESİFEN LİSESİPSİKOLOGGELİŞİM AKADEMİSİÇOCUK DOKTORUYENİ NESİL DERSLER

ULUDAĞ KOLEJİ'NDE REHBERLİK

“Okul- Veli- Öğrenci” arasında işbirliğine dayalı çözüm odaklı bir iletişim ile rehberlik gerçekleştiriyoruz.

Uludağ Koleji PDR Birimi sevgi, saygı, güven, aidiyet duygusu, sorumluluk, işbirliği, gönüllülük ve gizlilik ilkelerini benimsemektedir. Bu doğrultuda oluşturduğumuz başlıca hedeflerimiz şunlardır:

- Her öğrenciye eşit hizmet sunmak ve onları koşulsuz, önyargısız kabul etmek

- Öğrencilerin eğitim öğretim hedeflerinin önündeki engelleri kaldırmak

- Her öğrencinin, yaş dönemine özgü gelişim süreci içerisinde karşılaşabileceği güçlükleri, problem haline dönüşmeden çözebilmesine yardımcı olmak

- Öğrencilerin akademik hayatlarını yakından takip etmek ve başarı konusunda basamak atlamaları için gerekli alışkanlıkları kazandırmak

- Yalnızca zorluk yaşadıkları alanlar değil, güçlü oldukları alanları da desteklemek

- Her öğrenciyi ilgi ve yeteneği doğrultusunda yönlendirmek

Gelişimsel, önleyici ve çözüm odaklı rehberlik anlayışını temel alan Uludağ Koleji

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrenciye yönelik bireysel ve grup görüşmeleri, seminerler, değerler eğitimi ve sınıf rehberliği ile çalışmalarını yürütmektedir. Velilere yönelik ve öğretmenlere yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

FOTO GALERİ

Paylaş :